رشت،خیابان حاجی آباد، ،ساختمان پزشکان نور ،طبقه همکف

آندوسکپی

آندوسکوپی یا درون بین در عمل پزشکی به مشاهده درون بدن به منظور تشخیص یا گاهی درمان بیماری صورت می گیرد. حفره ها و مجاری موجود در بدن امکان مشاهده درون بدن را برای پزشکان فراهم کرده اند. امکان استفاده از درون بینی برای جراح باعث شده تا تشخیص های دقیق تری را قبل از انجام عمل داشته باشد و احتمال موفقیت در انجام عمل را به اندازه قابل قبولی افزایش داده است.از این روش در مشاهده تومور های مغزی نیز استفاده می شود به گونه ای که دستگاه آندوسکوپ از طریق بینی وارد بدن شده و به کمک ابزار های ویژه ای که در این دستگاه وجود دارد جراحی تومور انجام میشود. همچنین این امکان برای پزشک موجود دارد که از تومور ایجاد شده نمونه برداری کند.