رشت،خیابان حاجی آباد، ،ساختمان پزشکان نور ،طبقه همکف

تومور مغزی

تومور مغزی در واقع رشد غیر طبیعی سلولهای مغزی می باشند که باعث ایجاد توده های بزرگ و کوچک می گردند. تومورهای مغزی می توانند در مغز ایجاد شوند یا اینکه از دیگر قسمت های بدن به سمت مغز گسترش پیدا کنند. جراحی تومور مغزی را می توان اولین خط درمانی تومور های مغزی در بیمارستان ها دانست. این اقدام با چند هدف انجام می شود. تعیین موقعیت تومور تعین وسعت تومور برداشت هرچه بیشتر بافت تومور کاهش فشار در جمجمه و بهبود عملکردهای عصبی ازدست رفته گاهی اوقات جراحی به منظور ایجاد دسترسی برای انجام روش های دیگر درمان همچون شیمی درمانی و پرتور درمانی استفاده می شود. اما چیزی که در تمام این موارد مشترک است مهارت جراح می باشد که باید به  طور دقیق و ایمن تومور را برداشته و کمترین تهاجم به بافت های مغزی ایجاد شود. به همین دلیل جراحی تومور های مغزی نیاز به مهارت و دقت بسیار بالایی می باشد.مراحل  درمان به کمک جراحی اغلب به این صورت است که ابتدا یک نمونه برداری از بافت تومور انجام می شود و سپس این نمونه به یک آسیب شناس تحویل داده می شود تا برای تشخیص قطعی تومور بر روی آن آزمایش انجام دهد. در هنگام نمونه برداری اغلب موارد سعی می شود تمام بافت تومور برداشته شود مخصوصا زمانی که تومور بخش های مهم مغز را تهدید می کند