رشت،خیابان حاجی آباد، ،ساختمان پزشکان نور ،طبقه همکف

جراحی قاعده جمجمه

قاعده جمجمه یک ساختار پیچیده استخوانی در بخش پایینی کاسه سر است که به همراه استخوان های جمجمه برای حفاظت از مغز تشکیل یک حفره محکم استخوانی را می دهند. همچون تمامی بخش های دیگر دستگاه عصبی، ممکن است تومورهایی در ساختارهای قاعده جمجمه به وجود آیند که به آنها تومورهای قاعده جمجمه گفته می شود.متاسفانه اکثر تومورهای قاعده جمجمه به تدریج بزرگ شده و منجر به آسیب و فشار به سایر بخش های مغز بویژه اعصاب نخاعی می شوند. نتیجه، محدود شدن توان حسی و حرکتی و فلج تدریجی بیماران دارای تومور قاعده جمجمه است.در صورت شدت علایم و بزرگ شدن تومور، جراحی تومورهای قاعده جمجمه و تخلیه و پاکسازی مغز در اولویت خواهد بود. پس از انجام جراحی تخلیه تومور قاعده ای جمجمه، بخشی از تومور تخلیه شده به عنوان نمونه به آزمایشگاه پاتوبیولوژی ارسال می شود تا تشخیص های لازم صورت گرفته و در صورت لزوم، درمان های تکمیلی شامل شیمی درمانی، پرتو درمانی، و هورمون درمانی برای شما تجویز گردند.